Over deze keuzehulp

De Nierfalen keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en zijn/haar behandelteam te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De keuzehulp is bedoeld voor mensen met Nierfalen die het voorlichtingstraject voor nierfunctievervangende therapie starten. In de keuzehulp komen de opties niertransplantatie, peritoneale dialyse (PD), hemodialyse (HD) en conservatieve behandeling aan bod.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp wordt gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de richtlijn.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis, de multidisciplinaire richtlijn Chronische nierschade.

Verberne W, R, Ocak G, van Gils-Verrij L, A, van Delden J, J, M, Bos W, J, W: Hospital Utilization and Costs in Older Patients with Advanced Chronic Kidney Disease Choosing Conservative Care or Dialysis: A Retrospective Cohort Study. Blood Purif 2020;49:479-489. doi: 10.1159/000505569

De uitkomstinformatie over de overleving na een niertransplantatie van een levende of overleden donor is gebaseerd op gegevens van 7527 patiënten die in de periode 2010-2020 getransplanteerd zijn (levende of overleden nierdonatie). De data komt uit de NOTR-database.

De uitkomstinformatie over de overleving na het starten van dialyse is gebaseerd op gegevens van 8371 patiënten die in de periode 2005-2019 gestart zijn met dialyse (peritoneaal dialyse of hemodialyse). De data komt uit de RENINE-database van Nefrovisie.

De uitkomstinformatie over de overleving na het starten van conservatieve behandeling is gebaseerd op gegevens van 100 patiënten uit het St. Antonius Ziekenhuis die in de periode 2004-2014 gestart zijn met conservatieve behandeling. Deze data is ook gepubliceerd: Verberne WR, Geers AB, Jellema WT, et al. Comparative Survival among Older Adults with Advanced Kidney Disease Managed Conservatively Versus with Dialysis. Clin J Am Soc Nephrol. 2016;11(4):633-640. doi:10.2215/CJN.07510715
Laatste update
30 juni 2021

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

Voor de ontwikkeling is een multidisciplinaire werkgroep opgericht met nefrologen, een verpleegkundigen specialist, een medisch maatschappelijk werker, onderzoekers en patiënt vertegenwoordigers van Nierpatiëntenvereniging Nederland. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Tijdens de ontwikkeling hebben patiënten, nefrologen, verpleegkundigen, en medisch maatschappelijk werkers meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De Nierfalen keuzehulp is een initiatief van Santeon en ZorgKeuzeLab in samenwerking met Nierpatiënten Vereniging Nederland, Nederlandse Federatie voor Nefrologie, Nieren.nl, Domestico en Dialogica.
Santeon ZorgKeuzeLab Nierpatiënten Vereniging Nederland Nederlandse Federatie voor Nefrologie Domestico Dialogica

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. M.A. van den Dorpel
Dr. M.A. van den Dorpel
Nefroloog
Maasstad Ziekenhuis
W.J.W. Bos
W.J.W. Bos
Internist-nefroloog
St. Antonius Ziekenhuis
Drs. Noël Engels
Drs. Noël Engels
Arts-onderzoeker
Santeon
Dr. H.F.H. Brulez
Dr. H.F.H. Brulez
Nefroloog
OLVG
Dr. C.E. Douma
Dr. C.E. Douma
Internist-nefroloog
Spaarne Gasthuis
Dr. A.C. Abrahams
Dr. A.C. Abrahams
Internist-nefroloog
UMC Utrecht
Dr. M. van Buren
Dr. M. van Buren
Internist-nefroloog
HagaZiekenhuis
Drs. J.N. Brinkman
Drs. J.N. Brinkman
Internist-nefroloog
Medisch Spectrum Twente
T. van Kooij
T. van Kooij
Medisch maatschappelijk werker
Maasstad Ziekenhuis
Maaike Hengst
Maaike Hengst
Verpleegkundig specialist
Catharina Ziekenhuis
H. Bart
H. Bart
Patiëntenvertegenwoordiger
Nierpatiënten Vereniging Nederland
J. Hogendoorn
J. Hogendoorn
Patiëntenvertegenwoordiger
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Drs. E. Parent
Drs. E. Parent
Projectleider VBHC
Santeon

Financiering

ZonMW en het ZorgKeuzeLab dragen financieel bij aan de ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en implementatie van de keuzehulp.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.