Over deze keuzehulp

De Nierfalen keuzehulp is ontwikkeld ontwikkeld om patiënten en zijn/haar behandelteam te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De keuzehulp is bedoeld voor mensen met Nierfalen die het voorlichtingstraject voor nierfunctievervangende therapie starten. In de keuzehulp komen de opties niertransplantatie, peritoneale dialyse (PD), hemodialyse (HD) en conservatieve behandeling aan bod.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis, de multidisciplinaire richtlijn Chronische nierschade. De inhoud wordt periodiek up-to-date gehouden.
Laatste update
30 september 2020

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

Voor de ontwikkeling is een multidisciplinaire werkgroep opgericht met nefrologen, een verpleegkundigen specialist, een medisch maatschappelijk werker, onderzoekers en patiënt vertegenwoordigers van Nierpatiëntenvereniging Nederland. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Tijdens de ontwikkeling hebben patiënten, nefrologen, verpleegkundigen, en medisch maatschappelijk werkers meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De Nierfalen keuzehulp is een initiatief van Santeon en ZorgKeuzeLab in samenwerking met Nierpatiënten Vereniging Nederland, Nederlandse Federatie voor Nefrologie, Nieren.nl, Domestico en Dialogica.

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. M.A. van den Dorpel
Dr. M.A. van den Dorpel
Nefroloog
Maasstad Ziekenhuis
Dr. W.J.W. Bos
Dr. W.J.W. Bos
Internist-nefroloog
St. Antonius Ziekenhuis
Drs. Noël Engels
Drs. Noël Engels
Arts-onderzoeker
Santeon
Dr. H.F.H. Brulez
Dr. H.F.H. Brulez
Internist-nefroloog
OLVG
Dr. C. Douma
Dr. C. Douma
Internist-nefroloog
Spaarne Gasthuis
Dr. A.C. Abrahams
Dr. A.C. Abrahams
Internist-nefroloog
UMC Utrecht
Dr. M. van Buren
Dr. M. van Buren
Internist-nefroloog
LUMC
Drs. J.N. Brinkman
Drs. J.N. Brinkman
Internist-nefroloog
Medisch Spectrum Twente
A.C. van Kooij
A.C. van Kooij
Medisch maatschappelijk werker
Maasstad Ziekenhuis
M. Hengst
M. Hengst
Verpleegkundig Specialist
Catharina Ziekenhuis
H. Bart
H. Bart
Patiënten vertegenwoordiger
Nierpatiënten Vereniging Nederland
J. Hogendoorn
J. Hogendoorn
Patiënten vertegenwoordiger
Nierpatiënten Vereniging Nederland
H. Koot
H. Koot
Patiënten vertegenwoordiger
Nierpatiënten Vereniging Nederland
E. Parent
E. Parent
Projectleider VBHC
Maasstad Ziekenhuis

Financiering

ZonMW en het ZorgKeuzeLab dragen financieel bij aan de ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en implementatie van de keuzehulp.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.